Please enable JS

Geçici İnşaat Tesisleri PBR (CW1538145) - 3GP, 3GI ve GA

PROJE DETAYLARI

YER: Tengiz, Kazakhstan

COMPANY: TengizChevroil

YÜKLENİCİ: Third Kazakhstan Branch of GATE Construction

BAŞLANGIÇ: 15/05/2017

Proje Açıklaması:

Aşağıdaki alanlarda bulunan 49 binanın (Sürücü Dinlenme Binası, Tıp Merkezi, Ambulans Garajı, SIMOPS Ofisi, Yerel Güvenlik Kontrol Odası (LSCR), Yemekhaneler, TCT Ofisi, Tıbbi Tesis vb.) Mühendislik, Tedarik ve İnşaatı (EPC):

  • 3GP: A, B, C, D, E Alanları
  • 3GI: 45, 47A, 47B, 57 Alanları
  • GA: 1, 2, 3 Yemekhane Alanları
  • GA Kalıcı SimOps Binası: Saha Operasyon Ofisi(FOO)
  • İnşaat Yerleri: 8 No'lu Alan
  • TCOV Yeni Büyük Kantin (Devam Etmekte)

Toplam 49 binadan 48'i başarıyla tamamlanmış ve Müşteri'ye teslim edilmiştir. TCOV Yeni Kantin İnşaatı çalışmaları devam ediyor.

GATE İNŞAAT