Please enable JS

Quality & HSE

İSG POLİTİKASI

Hedefimiz

GATE'in hedefi, müşteri ve ortaklarının memnuniyetini sağlamak, karı artırmak, taahhüt sektöründe “güvenilir” lider bir şirket olmak; faaliyetlerini gerçekleştirirken, faaliyetlerinin çevre, mülkiyet, çalışanların ve üçüncü kişilerin sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkisini en aza indirmeye çalışmaktır.

Sorumluluklarımız

GATE, faaliyetlerini yürütürken müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamakta, iş güvenliğini sağlamak ve çevre kirliliğini en etkin şekilde önlemek için her türlü önlemi kurumsal politikası olarak almaktadır.

İlkelerimiz

GATE, faaliyetlerini aşağıdaki esaslara gore yürütmekle yetkilidir:

  • Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak; kanun, yönetmelik, kural, standart ve teknik şartnamelere uygun olarak faaliyet göstermek,
  • Acil durumlara hazırlıklı olmak,
  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını engellemek icin önlemler almak,
  • Enerji kullanımını düşürerek doğayı korumak,
  • Atık üretimini azaltıp, yeniden kullanım ve geri dönüşümü teşvik etmek,
  • Dürüstlüğü, dürüstlüğü, şeffaflığı ve kurumsal adaleti takdir etmek,
  • İnsan hakları ilkelerine, etnik ve kültürel değerlere saygı duymak,
  • Müşteri şikayetlerini, ek ve onarım islerini, maliyetleri azaltmak,
  • Yönetim sistemlerini iyileştirip, gelişen yeni teknolojilere karşı değişmek,
  • Çalışanların Stop Work ile ilgili sorumluluklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olun, HSE standartlarına uyumu sağlamak.
ÖNCE GÜVENLİK
img
img
img
img
img